Røkt Laks ca 300g-1.2kg

Produsert etter gammel tradisjon og oppskrift, uten kjemisk tilsettningsstoffer, handverksarbeid og røykt på norsk skogvirke.

Grav Laks ca 300g-1.2kg

Produsert etter gammel tradisjon og oppskrift, uten kjemisk tilsettningsstoffer, handverksarbeid og røykt på norsk skogvirke.

Røkt Sild

Produsert etter gammel tradisjon og oppskrift, uten kjemisk tilsettningsstoffer, handverksarbeid og røykt på norsk skogvirke.

Golden-Smoked Herring

Produsert etter gammel tradisjon og oppskrift, uten kjemisk tilsettningsstoffer, handverksarbeid og røykt på norsk skogvirke.

Silver-Cured Herring

Produsert etter gammel tradisjon og oppskrift, uten kjemisk tilsettningsstoffer, handverksarbeid og røykt på norsk skogvirke.

Hard-Cured Herring Negro

Produsert etter gammel tradisjon og oppskrift, uten kjemisk tilsettningsstoffer, handverksarbeid og røykt på norsk skogvirke.