Bilder fra vår hverdag.


Mottak av sild på vår fabrikk.

Njardar As mottar sine råstoffer fra kanskje verdens mest avanserte fiskeflåte. Rasjonell og skånsom transport innad i bedriften er med på å danne grunnalget for våre kvlitetsprodukter. Denne transporten er stort sett automatisert og datastyrt. Dette sammenholdt med vår gunstige lokalisering gjør at vi kan ta vare på og utvikle våre råvarer, frem til våre kvalitesprodukter står på middagsbordet til verdens forbrukere.

mottak01.gif (24573 bytes)  mottak03.gif (39724 bytes)
Mottak av sild og transport internt i bedriften
er stort sett automatisert.

Merkevarer.

polarsildstreamer.gif (9975 bytes)
00polarstreamer.gif (10328 bytes)
00atcoselected.gif (8130 bytes)
00elnoruegastreamer.gif (8020 bytes)
00borealisstreamer.gif (9457 bytes)

Håndlegging av sild i kasser

Produksjons-prossen av røyket sild.

Njardar AS sine trenede og kvalifiserte medarbeidere er vår sikreste garnti for å oppnå den beste kvaliteten på våre produkter. Våre produkter er utviklet etter fire generasjoners erfaring og kunnskap. Nye og rasjonelle metoder for transport og bearbeiding må til for å konkurre i et internasjonalt marked. Vårt mål om å være verdensledende med sikte på kvalitet og renomé, blir imidlertid best tatt vare på gjennom våre eminente medarbeidere.

Produksjons-prossen av røyket sild.

Selve røyke-prosessen er Njardar AS sin velbevoktede hemmelighet. Våre trenede og kvalifiserte arbeidere bruker gammel kunnskap sammenholdt med moderne vitenskap, for å sikre våre kunder førsteklasses produkter. Vår erfaring som eksportør og salgsorganisasjon, gjør at vi har nært kjennskap til våre markeder og våre kunder. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder, produkter som er tilpasset det aktuelle markedssegmentet.


Tilvirket sild på tur i røyken
sortering.jpg (13412 bytes)
Håndsortering
pakking.jpg (14067 bytes)
Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll og testing.

Njardar's fiske og silde produkter er berømte for sin enestående kvalitet. Med egenutviklede testrutiner, i samsvar med lange tradisjoner, overgår våre tester internationale standrarder og krav. Vi bruker i en stor grad moderne håndeteringsutstyr, men vår viktigste insatsfaktor er våre erfarne og godt motiverte arbeidere. Dette gjør oss i stand til å tilby våre kunder, produkter som er i samsvar med våre varemerker og som tilfredsstiller våre kunders krav om kvalitet.

veging.jpg (14817 bytes)
Kvalitetssikring
kassespikring01.gif (22079 bytes)
Kassespikring


Pakking i trekasser

Pakking og oppbevaring.

Vi bruker moderne utstyr til pakking og behandling av våre ferdigvarer. Våre transportører bringer våre kvalitetsprodukter ut til våre kunder over den hele verden, dette gjør oss sikre på at våre produkter kommer frem til våre kunder i topp kvalitet. Njardar's silde produkter er håndpakket i trekasser, i samsvar med lange tradisjoner. Dette er selvsagt den beste forsikring for våre kunder med hensyn til å ta vare på kvaliteten. I tillegg gir dette store fordeler med sikte på behandling, lagring og transport. Våre kunder kan alltid  stole på kvaliteten på alle merkevarer fra Njardar.Lekre ferdigvarer av
merkevarene
POLAR og BOREALIS
Vil du vite mer om våre produkter, kan du sende oss en

E-mail: konvolutt.gif (725 bytes)

NESTE SIDE ---->