Laks


Næringsverdier
-  Laks  -

VITAMINS

µg/100 g

Vitamin A

22

Vitamin D

8

Vitamin B12

4

Vitamin E

0.6–4.0

Thiamine

0.21

Riboflavin

0.14

Niacin

8.2

Pantothenic acid

1.3

Pyridoxine

0.9

AMINO ACIDS

g/100 g

Aspartic acid (ASP)

1.9

Threonine (Thr)

0.9

Serine (Ser)

0.8

Glutamic acid (Glu)

3.0

Proline (Pro)

0.7

Glycine (Gly)

0.9

Alanine (Ala)

1.4

Valine (Val)

1.1

Methionine (Met)

0.6

Isoleucine (Ile)

1.1

Leucine (Leu)

1.7

Tyrosine (Tyr)

0.7

Phenylalanine (Phe)

1.0

Lysine (Lys)

1.7

Histidine (His)

0.8

Arginine (Arg)

1.3

Tryptophan (Trp)

0.2

MINERALS AND
TRACE ELEMENTS

mg/100 g

Sodium (Na)

57

Potassium (K)

441

Calcium (Ca)

12

Iron (Fe)

0.4

Selenium (Se)

0.03

Zinc (Zn)

0.4

Manganese (Mn)

0.01

Magnesium (Mg)

28

Phosphorus (P)

245

Copper (Cu)

0.04

Cholesterol

66

FATTY ACIDS

%

14:0

4.0–7.0

16:0

12.0–14.0

16:1*

4.0–7.0

18:0

2.0–3.0

18:1*

15.0–18.0

18:2 omega 6

4.4

18:3 omega 3

0.5–2.5

18:4 omega 3

0.5–2.5

20:1*

5.0–14.0

20:4 omega 3

1.0–2.0

20:4 omega 6

0.2–1.0

20:5 omega 3

4.0–10.0

22:1*

4.0–15.0

22:5 omega 3

1.5–5.0

22:6 omega 3
Total saturated
Total mono-saturated
Total omega 3
Total omega 6
g omega 3/100g

7.0–15.0
18,0-24,0
28,0-54,0
12,5-37,0
2,2,-17,0
1,0-4,0

Laks

laks10.gif (8813 bytes)

Njardar AS er produsent av saltet, speket og røket laks. Vi produserer både av råstoffene villaks og oppdrettslaks. Våre salte og røke oppskrifter gir et enestående produkt, av den ypperste kvalitet.

laksesiderøket.gif (14055 bytes)

Halvside Røket laks

pepperlaks2.jpg (39623 bytes)

Skiver av Pepper-røket Laks

skivetlaks.gif (33169 bytes)
Varm røket Laks i skiver

Laks

laks10.gif (8813 bytes)

Njardar AS er produsent av saltet, speket og røket laks. Vi produserer både av råstoffene villaks og oppdrettslaks. Våre salte og røke oppskrifter gir et enestående produkt, av den ypperste kvalitet.

roekelaks.gif (10837 bytes)
Halvside Røket laks

pimg_prod.jpg (15838 bytes)

Festbord med røket laks

pimg_2.jpg (43358 bytes)
Grillet Røket Laks

 

Laks

laks10.gif (8813 bytes)

Salmo Salaris - Salmon - Laks
Salmão
laksesuppe.jpg (21880 bytes)
Laksesuppe


pratobachalao.gif (17463 bytes)

Laksemedaljong


pimg_4.jpg (23218 bytes)

Pepperlaks

Njardar AS er produsent av saltet, speket og røykt laks. Vi produserer både av råstoffene villaks og oppdrettslaks. Våre salte og røyke oppskrifter gir et enestående produkt, av den ypperste kvalitet.